GRUPY ZAINTERESOWAŃ ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Zapraszamy na grupy zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Grupy mają charakter otwarty. Celem spotkań jest rozwijanie kompetencji społecznych oraz nabywania umiejętności nawiązywania relacji poprzez dzielenie się własnymi zainteresowaniami. Grupa skierowana jest do dzieci i młodzieży, którzy doświadczają poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, labilności emocjonalnej, lęków oraz typowych problemów związanych z diagnozą Autyzmu i Zespołu Aspergera.