TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Grupy skierowane są do: dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym

Termin: wtorek lub czwartek

Czas trwania sesji: 50 min.

Koszt: 90 zł.

Cykl spotkań: wrzesień/październik 2021r. – czerwiec 2022r.

Cele grupy:

  • Nauka wyrażania emocji w sposób akceptowany społecznie
  • Identyfikacja emocji w poszczególnych sytuacjach
  • Nauka stawiania i respektowania granic innych
  • Rozróżnianie zachowań agresywnych, asertywnych i uległych
  • Rozwijanie umiejętności konstruowania komunikatów
  • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
  • Nauka konstruowania pochwał i komplementów
  • Wspieranie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych

Lokalizacja: ul. Osowska 84a, 04-351 Warszawa.

Przed dołączeniem dziecka do grupy odbywa się bezpłatne, indywidualne spotkanie z rodzicami mające na celu zebranie wywiadu na temat funkcjonowania dziecka oraz jego trudności i potrzeb. 

Więcej informacji pod numerem: 881 507 569.